Cố viên

Thân ta góc bể chân trời
Trần gian thấy chẳng có gì vui
Một lòng cầu Đạo mong là thấy
Dốc tâm quyết ý không bồi hồi

Vân vân tuế nguyệt vòng thiên địa
Vạn vạn hư không một cõi trời
Nhớ nhà nhớ cả càn khôn ấy
Bước thêm bao bước mới tới nơi!

Thân ta góc bể chân trời. Trần gian thấy chẳng có gì vui. (Ảnh: Pinterest.com)

Gửi bạn đồng môn

Khổ ải trần gian vẫn chưa xong
Hồi thiên bạn chớ có nghĩ mong
Tám mốt mê man nhân sinh mộng
Thiếu một chưa qua chẳng vẹn lòng

Xưa nay tu luyện cần tinh tấn
Mong muốn ước cầu khéo uổng công
Hồi gia, nguyện ấy xin tạm gác
Gian khó hỏi xem có vững lòng?

Hồi gia, nguyện ấy xin tạm gác. Gian khó hỏi xem có vững lòng? (Ảnh: Pinterest.com)

Vạn Lý Khách

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.