Gặp gỡ nơi đây vốn bất ngờ
Vườn hồng ong bướm vẽ nên thơ
Ai ơi có nhớ lời trăng nước
Nhất dạ tâm giao trọn kiếp chờ

Thế rồi bèo dạt ngộ mây tan
Bến hẹn năm xưa cát dã tràng
Trăng đã sáng soi về bế mộng
Ngậm ngùi thương nhớ bóng thời gian

Ai ơi có nhớ lời trăng nước, nhất dạ tâm giao trọn kiếp chờ (Nguồn ảnh: pikby.com)

Năm cùng tháng tận đã trôi qua
Ánh nguyệt long lanh lộng bóng tà
Trăng nước mênh mang tình viễn xứ
Hồ thu còn gợn nét phong ba

Thôi nhé! Xin đừng có vấn vương
Bao nhiêu xa cách bấy nhiêu thương
Chuỗi sầu như đã khô dòng lệ
Gặp gỡ nhau chi lắm đoạn trường

Hoàng Giang