Đã hát về sông đâu
Mà sông ngân tiếng nhạc?
Đã vẽ về sông đâu
Mà sông xanh bát ngát?

Hương lúa đồng ngào ngạt
Quyện trong dòng phù sa
Mưa xuân và khói sóng
Ấm trên bao mái nhà.

(Ảnh:500px.com)

Yêu dòng sông quê ta
Vỗ về bao ý nghĩ:
“Nếu đời là con tàu
Em xin làm lính thủy”.

Tuổi thơ sẽ đi qua
Không bao giờ trở lại
Chỉ dòng sông hiền hòa
Đi cùng ta mãi mãi.

Tuổi thơ sẽ đi qua, không bao giờ trở lại (Nguồn ảnh: Pixabay.com)

Sông uốn dài bờ bãi
Sông xanh cho biển xanh
Dòng Trà Lý bao quanh
Quê chúng mình giàu đẹp.

Nghe trong lời em hát
Ngân vang muôn ý thơ
Sông xanh như nét vẽ
Đẹp trong bao ước mơ…

Thái Phúc