Hương Sầu Riêng thả phấn,
Thơm vàng ươm giấc mơ.
Có những chú cá nhỏ,
Đớp sóng cùng nô đùa ..

Hai vợ chồng ngỗng trắng,
Trắng phau một góc bờ.
Hai chú chó nằm cuộn,
Dưới gốc dừa ngu ngơ.

(Ảnh: Pinterest.com)

Tiếng tắc kè xa vắng,
Ngoài vườn xa vọng về.
Cứ chín tiếng gửi đi,
Bảy tiếng vang đáp lại…

Lắc lư vườn hoa dại,
Lá cành xao thầm thì.
Nàng Xuân đang bước lại,
Bóng đêm dần bay đi…

Nàng Xuân đang bước lại. Bóng đêm dần bay đi…(Ảnh: Pinterest.com)

Căn nhà này thuở trước,
Mình đã từng ở đây.
Tềnh toàng mái Dừa Nước,
Những lu chứa mưa đầy…

Đêm sẽ sàng giấc ngủ,
Dào dạt hoa rụng đầy.
Nở hết vàng của nắng,
Nên thân mai mảnh gầy?

Căn nhà này thửa trước. Mình đã từng ở đây. (Ảnh: Youtube.com)

Gà bốn phía gáy ran,
Nhang trầm thơm độ nữa.
Kỷ niệm về trước cửa,
Sôi tiếng gà gáy lan…

La Vinh