Dòng thời gian mãi trôi
Không bao giờ ngừng chảy
Cuộc đời với thời gian
Trôi đi rồi dừng lại!

Trong những năm tháng ấy
Thật quý giá hơn vàng…

Dòng thời gian mãi trôi, không bao giờ ngừng chảy (Ảnh: pennyplautz.com)

Cuộc đời như chiếc đò ngang
Lênh đênh sóng nước ngập tràn buồn vui
Chắt chiu hái được ngọt bùi
Thờ ơ quên lãng nếm mùi đắng cay!

Cuộc đời như chiếc đò ngang, lênh đênh sóng nước ngập tràn buồn vui (Ảnh: stu48maker.com)

Duy Thơm