Chùa Vồm một sớm tinh sương
Rủ nhau đến hội, ngát hương phụng thờ
Bên nhau cùng nguyện cùng chờ
Cúi xin Nguyệt Lão xe tơ duyên lành

Quanh chùa cây lá tươi xanh
Dòng sông bên cạnh, mỏng manh chiếc cầu
Mây xanh lơ lửng một mầu
Mặt trời soi bóng mái đầu hai ta.

Chùa Vồm một sớm tinh sương. Rủ nhau đến hội, ngát hương phụng thờ. (Ảnh: Duhocinec.com)

Cả hai mặt rạng như hoa
Bướm ong lộng lẫy, chim ca chúc mừng
Tưởng đâu lễ cưới tưng bừng
Cho đôi tim trẻ, chung lưng xây đời

Mà nay vật đổi sao rời
Mỗi người mỗi ngả, không lời chia tay
-Anh về bạn với cơn say
-Em về nặng trĩu: buồn lay lắt buồn

Cả hai mặt rạng như hoa. Bướm ong lộng lẫy, chim ca chúc mừng. (Ảnh: Marry.vn)

Cả hai chung một tâm hồn
Mà sao duyên phận “càn – khôn” không hoà.

Thanh Bình