Ý nghĩa vui đằng sau chữ ‘Woman’

Học tiếng Anh 08/03/18, 10:12

Cùng khám phá ý nghĩa thú vị đằng sau chữ "Woman" nhé. Bạn cũng có thể tìm ra định nghĩa cho riêng mình. W - wonderful /ˈwʌn.də.fəl/: tuyệt vời O - outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/: xuất sắc M - marvellous /ˈmɑːr.vəl.əs/: phi thường A - active /ˈæk.tɪv/: tích cực N - nice /naɪs/: chu đáo Viên Dung

End of content

No more pages to load