Phúc phận một người từ đâu mà có?

Nhân quả báo ứng 10/06/22, 11:00

Trước đây, có một vị tài chủ, được mọi người gọi là viên ngoại, đã mời một thầy phong thủy đến xem mảnh đất có phong thủy tốt để chôn cất bản thân sau này. Sau khi vị thầy phong thủy đến nhà, lão viên ngoại có việc, không thể ...

End of content

No more pages to load