Chữ Chân-Thiện-Nhẫn mang đầy phúc âm

Nghệ thuật 11/02/20, 11:29

'Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa'...(*) Lời xưa thâm thúy chăng là Hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời? Phúc phận ấy nhờ người tích Thiện Phường gian tham xảo biện nào hay Cổ nhân vẫn nói câu này: Đời cha ăn mặn, con xoay khát vòng Lại ngẫm ...

End of content

No more pages to load