Người quân tử có 3 điều giới cấm trong đời

Câu chuyện lịch sử 31/12/19, 14:00

"Đình huấn cách ngôn" của Hoàng đế Khang Hy là giáo huấn đối với các Hoàng tử, sau do Ung Chính thuật lại, chỉnh lý mà thành, trong đó có phần Hoàng đế chia sẻ về “Giới luật” mà người quân tử phải tuân theo.  Huấn viết: “Khổng tử giảng: [Quân tử ...

End of content

No more pages to load