Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Hỏi một biết ba

Giáo dục 22/07/18, 12:51

Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp...

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Biện Hòa dâng ngọc

Giáo dục 09/06/18, 17:24

Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp ...

End of content

No more pages to load