Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 10: Câu chuyện về nguồn gốc của lúa gạo

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện nguồn gốc của lúa gạo và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • lúa, kê, đậu, lúa mạch, ngô, cao lương: rice, millet, legumes, wheat, corn and sorghum (lục cốc)
  • ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn: horse, the buffalo, the goat, the chicken, the dog, and the pig (lục súc)
  • tương truyền rằng: it is said that…
  • đại hồng thủy: a great flood
  • con người: human beings
  • tự lực cánh sinh: self-reliant
  • lục súc, lục cốc: Six Grains and Six Animals
  • một phần không thể thiếu của: an essential part of…

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The Six Grains include rice, millet, legumes, wheat, corn and sorghum. They are eaten as the staple food to help sustain human lives. The Six Animals refer to the horse, the buffalo, the goat, the chicken, the dog, and the pig. They are domesticated close to peoples’ homes.

Lúa, kê, đậu, lúa mạch, ngô, cao lương là sáu loại lương thực chính của con người. Ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn là sáu loài động vật được con người nuôi dưỡng.

It is said that the deities brought Six Animals and Six Grains from heaven down to the earth and taught human beings to raise livestock and cultivate crops after they had survived a great flood. Because of Gods’ mercy, human beings henceforth could become self-reliant. Thus, Six Grains and Six Animals became an essential part of humans’ daily lives.

Tương truyền khi con người trải qua nạn đại hồng thủy, Thiên thần đã giúp đỡ con người trải qua khó khăn bằng cách mang sáu loại lương thực và sáu loài vật đó xuống nhân gian, đồng thời dạy con người cách chăn nuôi trồng trọt. Đây là sự từ bi của Thần đối với con người, từ đó khiến con người có thể tự lực cánh sinh, đồng thời lục súc và lục cốc cũng đã trở thành những thứ không thể thiếu trong đời sống thường ngày của con người.

Câu chuyện: Nguồn gốc của lúa gạo

videoinfo__video2.dkn.tv||362acf60b__

 

Câu hỏi thảo luận:

(1) In addition to being a staple food, what else can rice be used for? Please describe how a farmer grows rice.

Trên thế giới, mỗi khu vực hay mỗi quốc gia sẽ có khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục tập quán khác nhau, hãy kể ra những lương thực thực phẩm chính ở mỗi khu vực hay quốc gia mà em biết. Thử nghĩ xem, sáu loài vật kể trên có những đóng góp gì cho con người nào?

Theo Chánh Kiến