Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 12: Câu chuyện về Uống nước nhớ nguồn

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Uống nước nhớ nguồn và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • cụ tổ: great-great-grandfather 
  • cụ: great-grandfather
  • ông: grandfather
  • bố: father
  • con trai: son
  • cháu trai: grandson
  • chắt: great-grandson
  • chút chít: great-great-grandson
  • cửu tộc: nine generations
  • quan hệ huyết thống máu mủ: flesh-and-blood relationships

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

From great-great-grandfather, great-grandfather, grandfather, father to me, and from me to my son, grandson, great-grandson, and great-great-grandson is called Nine Generations, which indicates the principles governing flesh-and-blood relationships. Note: The generation order should be great-grandson first and then great-great-grandson (曾玄zēng xuán), but in text, it is stated as玄曾(xuán zēng) in order to rhyme with身(shēn), 孫(sūn), and倫(lún).

Cao tằng tổ (kị) sinh ra tằng tổ phụ (cụ hay cố), tằng tổ phụ sinh ra tổ phụ (ông nội), tổ phụ sinh phụ thân (cha), phụ thân sinh ra chúng ta, chúng ta sinh ra con, con sinh ra cháu, cứ như thế từng đời nối tiếp nhau phát triển.

Người xưa gọi là cửu tộc tức là từ cao tổ, tằng tổ, tổ phụ, phụ thân, bản thân mình, con, cháu, chắt, chút. Bao gồm bốn thế phía trên mình và bốn thế phía dưới mình, là có quan hệ huyết thống và thân thiết nhất với mình. Cửu tộc đại biểu cho mối quan hệ luân thường có tôn ti trật tự có lớn có nhỏ của nhân loại.

Câu chuyện: Uống nước nhớ nguồn

videoinfo__video2.dkn.tv||7227693c4__

 

Câu hỏi thảo luận:

1.Do you know the members in your family? Where is your native land? How do you interact with your family members?

Bạn biết trong họ hàng gia tộc mình gồm có những ai? Quan hệ giữa bạn và các thành viên trong họ hàng như thế nào? Hãy chia sẻ cùng mọi người nào.

2. Interview an elder member in your family about the process of striving for success in youth.

Hãy hỏi bất cứ một người lớn tuổi nào trong họ hàng, bảo họ chia sẻ câu chuyện họ phấn đấu khi còn trẻ.

Sau khi xem xong câu chuyện, bạn hãy trả lời câu hỏi dưới đây:

 1. Why do we need to remember the source of our happiness?

Vì sao phải biết uống nước nhớ nguồn?

2. Where is your hometown? How much do you know about China’s geography, history, and culture?

Quê hương bạn ở đâu? Bạn hiểu về địa lý lịch sử văn hóa của quê hương mình như thế nào?

Theo Chánh Kiến