Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 7: Câu chuyện về sự thông minh của vợ Hứa Doãn

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện về sự thông minh của vợ Hứa Doãn và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • tam tài: three materials
  • thiên tài, nhân tài, địa tài: heaven, human beings, and the Earth
  • tam quang: three lights
  • mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao: the Sun, the Moon, and the Stars
  • tam cương: three essentials
  • mối quan hệ luân thường: relationships of social order
  • vua tôi, cha con, vợ chồng: the emperor and feudal officials, a father and son, a husband and his wife
  • sống hòa thuận: a harmonious life

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

What are the Three Materials? They are Heaven, Human Beings, and the Earth—the basic elements of the Universe. What are the Three Lights? They are the Sun, the Moon, and the Stars—three radiating objects in the sky, and three major light sources on the Earth.

Thế nào gọi là tam tài? Tam tài chính là Thiên tài, Nhân tài, Địa tài, là ba nhân tố cơ bản cấu thành tiểu vũ trụ này của chúng ta. Thế nào gọi là tam quang? Tam quang chính là Mặt Trời, Mặt Trăng, các ngôi sao, là ba vật thể phát ra ánh sáng ở trên bầu trời, cũng chính là nguồn sáng chủ yếu trên Trái Đất.

What are the Three Essentials? The three essential relationships of social order are between the emperor and feudal officials, a father and son, and a husband and his wife. The king and officials’ deeds and behavior must conform to righteous principles, each fulfilling their obligations as required. Parents and children should be on intimate terms, the father loving and the son filial. The husband and the wife in a family should be respectful of each other, all leading a harmonious life.

Thế nào là tam cương? Tam cương chính là vua tôi, cha con, vợ chồng, tức là chỉ về ba mối quan hệ luân thường quan trọng giữa người với người. Lời nói hành động của vua và bề tôi phải phù hợp với lễ nghĩa và đạo lý, mỗi người đều làm hết trách nhiệm của mình. Cha mẹ và con cái phải thương yêu gắn bó với nhau, cha hiền con hiếu. Giữa vợ chồng với nhau cần sống hòa thuận, tôn trọng nhau.

Câu chuyện: Câu chuyện về sự thông minh của vợ Hứa Doãn

videoinfo__video2.dkn.tv||b06d1a6a0__

 

Câu hỏi thảo luận:

(1) Which is more important, one’s external appearance or inside character? In addition to looks, what else does appearance include? What should we do to cultivate our character?

Từ câu chuyện về vợ Hứa Doãn, bạn cho rằng điều quan trọng ở mỗi con người là diện mạo bên ngoài hay là phẩm chất tốt đẹp bên trong? Diện mạo bên ngoài ngoài chỉ về tướng mạo xinh đẹp và xấu xí ra thì nó còn dùng để chỉ về điều gì nữa? Theo bạn thường ngày chúng ta cần tu dưỡng phẩm hạnh của mình thế nào?

(2) Interview your parents about how they treat each other. How do they cope with disagreement?

Thử hỏi cha mẹ bạn để hiểu thêm về cách họ sống hòa thuận như thế nào? Khi có những ý kiến trái ngược hoặc không giống nhau thì cha mẹ bạn xử lý thế nào?

Theo Chánh Kiến