Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 13: Câu chuyện về Anh em tình như tay chân cảm hóa lũ cướp

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Tình anh em và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • ân tình: love and gratitude
  • nhường nhịn, hòa thuận: submission and harmony
  • kính trọng: respect
  • tôn ti trật tự: precedence
  • thành thật và hỗ trợ: honesty and support
  • trung thành: loyalty
  • đạo nghĩa: righteous principles
  • tuân thủ và hành xử theo: put into practice

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

There should be love and gratitude between father and son, submission and harmony between husband and wife. As to siblings, the elder should be friendly to the younger, and the younger should pay respect to the elder. There should be precedence between the elder and the younger, honesty and support between friends, respect from the sovereign, and loyalty from the subject. These are ten righteous principles which we all should put into practice.

Giữa cha con với nhau cần có ân tình; vợ chồng với nhau nên tôn trọng nhường nhịn nhau, hòa thuận với nhau. Anh chị em với nhau cần phù hợp với trật tự lớn bé, anh chị cần yêu thương em, em cũng cần phải kính trọng anh chị. Giữa bề trên và bậc con cháu phải phân biệt rạch ròi thứ bậc trên dưới, bạn bè với nhau cần thành thật và hỗ trợ nhau. Vua mà đối xử đúng mực với bề tôi, thì bề tôi tự nhiên sẽ nhất mực trung thành không dám hai lòng. Đây là mười đạo nghĩa mà mỗi người đều phải tuân thủ và hành xử theo.

Câu chuyện: Anh em tình như chân tay cảm hóa lũ cướp

videoinfo__video2.dkn.tv||8115682bb__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Do you have brothers and sisters? How do you get along with each other? Please share your experience.

Bạn có anh chị em không? Thường ngày bạn và anh chị em mình đối xử với nhau như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người những câu chuyện cụ thể.

2. Sincerity is most important for friendship. When you are sincere to others, what feedback will you get?

Bạn bè sống với nhau, quý ở chữ “chân”, bạn làm thế nào để bạn bè cùng nhau đoàn kết? Bạn nhận được gì khi bạn đối đãi chân thành với người khác?
3. In ancient times, people sought to be loyal to the emperor. In a democratic society, citizens should be loyal to their country. What can you do to be a loyal citizen?

(3) Thời quân chủ trước đây, người dân cần trung với vua; trong thời đại dân chủ ngày nay, người dân của một nước cũng cần trung thành với đất nước mình, bạn đã từng nghĩ mình sẽ trung thành với đất nước mình như thế nào chưa?

Viết tâm đắc về câu chuyện Anh em tình như chân tay cảm hóa lũ cướp:

1. If you were the older brother, Zhao Xiao, what would you do facing such a dangerous situation?

Nếu như bạn là Triệu Hiếu, gặp phải tình huống nguy hiểm như trên, bạn làm thế nào để giải nguy thành an?

2. Both brothers were not selfish, but instead, were very considerate of each other. Do you also think of your brothers and sisters first?

Cả hai anh em họ Triệu đều biết nghĩ cho nhau, mà không hề suy nghĩ vì lợi ích của bản thân. Bạn và anh chị em mình có nghĩ cho người khác trước không?

3. The story of “Liu Bei’s Three Visits to Zhuge Liang” is widely known to Chinese people. Why do you think Zhuge Liang accepted Liu Bei’s request? What do you think about Zhuge Liang’s loyalty to the Kingdom Shu?

Câu chuyện Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng cũng rất nổi tiếng, bạn cho rằng Gia Cát Lượng vì sao lại chấp nhận thỉnh mời của Lưu Bị? Gia Cát Lượng lại nhất mực một lòng trung thành với nước Thục, bạn đánh giá thế nào về ông?

Theo Chánh Kiến