Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 18: Hai giấc mơ của tú tài

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Hai giấc mơ của tú tài, sau đó trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • tham gia khoa cử: take the imperial examination
  • trồng rau cải: planted cabbages
  • đội nón: wore a bamboo hat
  • đội nón dưới trời mưa: on a rainy day
  • thầy bói: (a) fortuneteller
  • giải giấc mơ: (an) interpretation
  • thu dọn đồ đạc: pack things
  • chủ quán trọ: (the) innkeeper
  • thấy khác/có suy nghĩ khác: see it differently 
  • cùng lúc: at the same time

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The Lian Shan, The Gui Cang, and The Book of Changes are three books about change. They use ancient divination symbols to provide detailed explanations about the changes of all things, and ways to live harmoniously in the universe.

In The Book of Documents there are six patterns of discourse; Dian, Mo, Xun, Gao, Shi, Ming, which constitute the mysterious and profound essence of the book.

Ba cuốn sách Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch được gọi là “Tam Dịch”. Chúng sử dụng hình thức các quẻ bói để thể hiện đạo lý biến hóa của mọi sự vật trong vũ trụ, đồng thời chỉ dạy con người làm thế nào để an thân và lập nghiệp.

Điển, Mô, Huấn, Cáo, Thệ, Mệnh được gọi chung là “Thượng Thư”, là sáu chương của Thư Kinh, nội dung bao hàm những đạo lý rất kỳ diệu và huyền bí.

Câu hỏi thảo luận

1. Do you like having your fortune told? Why?

Bạn có thích coi bói không? Tại sao?

2. Do you believe that we all have our own destiny? What is the correct attitude toward our destiny?

Bạn có tin mỗi người đều có số mệnh của mình không? Con người cần đối đãi như thế nào với “vận mệnh”?

Câu chuyện Hai giấc mơ của tú tài

A scholar went to the capital city to take the imperial examination for the third time. Two days ahead of the examination, he had two dreams. In the first dream, he planted cabbages on a wall; in the second dream, he wore a bamboo hat and used an umbrella on a rainy day.

Có một tú tài lần thứ ba lên kinh tham gia khoa cử, trước hôm thi hai ngày anh ta có hai giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất là mơ thấy mình trồng rau cải trên tường; giấc mơ thứ hai là mơ thấy mình đang đội nón dưới trời mưa nhưng tay vẫn còn cầm ô để che.

Curious about what the dreams meant, the scholar asked a fortuneteller for an interpretation. The fortuneteller patted his thigh, saying, “You’d better quit the test and go home. Isn’t it a vain effort to plant cabbage on a wall? Isn’t it unnecessary to wear a bamboo hat and use an umbrella at the same time?”

Tú tài nghĩ hai giấc mơ này có lẽ còn có ý nghĩa sâu xa gì khác nữa, thế là anh ta liền nhanh chóng đi tìm thầy bói để giải giấc mơ. Thầy bói vừa nghe thấy, liên tiếp vỗ đùi nói: Anh hãy về nhà đi thôi. Anh nghĩ xem, trên tường cao mà đi trồng rau chẳng phải là phí công hay sao? Đầu đội nón rồi mà lại còn che ô chẳng phải là thừa hay sao?

Depressed about the fortuneteller’s interpretation of his dreams, the scholar went back to his hotel and packed his things to go back home. The innkeeper felt concerned about the scholar and asked, The test will be held tomorrow. Why do you leave for home today?

Tú tài vừa nghe xong, trong lòng không còn hy vọng, quay lại quán trọ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Chủ quán trọ thấy vậy lấy làm lạ bèn hỏi: Ngày mai anh mới thi cơ mà, sao hôm nay đã về quê vậy?

The scholar told him what the fortuneteller had said about his dreams. The hotel owner responded with excitement, No, I see it differently. I think you should stay and take the test. Planting cabbage on a wall indicates that you’ll be ranked at the top. Wearing a bamboo hat and using an umbrella at the same time means that you’re well prepared and unlikely to fail the test.

Tú tài nói rõ đầu đuôi xong, chủ quán trọ lại vui mừng: Ta lại thấy khác, lần này anh nhất định phải ở lại để thi. Anh nghĩ xem, trên tường cao mà trồng rau chẳng phải là đỗ cao hay sao? Đầu đội nón tay che ô cùng lúc chẳng phải nói rõ rằng lo trước không sợ tai họa sao?

The scholar felt that this interpretation of his dreams made more sense to him. Encouraged and empowered, he achieved the third highest marks in the imperial examination.

Tú tài nghe xong, cảm thấy rất có lý, thế là tinh thần phấn khởi tham gia kỳ thi, quả nhiên cậu đã đỗ thám hoa.

Phim hoạt hình:

videoinfo__video2.dkn.tv||b38db4d0c__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Positive thinking makes a difference. How a person views what is happening to him will determine his outcome. 

Suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn tới những kết quả hoàn toàn khác nhau, xem xong câu chuyện ngụ ngôn này xong, bạn có rút ra được điều gì?

2. Please write down your reflections on the above story.

Hãy viết về suy nghĩ của bạn về câu chuyện trên.

Theo Chánh Kiến