Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 22: Câu chuyện về Lão Tử

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện về Lão Tử, sau đó trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

 • tên họ: surname 
 • tên gọi: personal name
 • danh xưng: courtesy name
 • thời Xuân Thu: the Spring and Autumn Period 
 • người sáng lập ra: the founder of
 • có rất nhiều truyền thuyết: There are many legends…
 • mang thai: pregnant
 • nhiều người khác kể rằng: Others say that / Some also say that…
 • làm quan: served in the government
 • tâm thái thanh tịnh: pure in heart
 • sống tách biệt với mọi người: stood aloof from the world

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

There were five important classical philosophical works in ancient times—Xun ZiFa YanZhong ShuoDaodejing, and Zhuang Zi—which were written by five scholars, respectively: Xun Zi, Yang Zi, Wang Tong, Lao Zi, and Zhuang Zi. After we have understood the Confucian classics and classical philosophical works, we may study the history books to research and verify the order of various dynasties and learn how they rose and declined.

Trung Quốc cổ đại có năm cuốn sách rất nổi tiếng và quan trọng, đó là Tuân Tử – của tác giả Tuân Tử, Pháp Ngô của tác giả Dương Tử, Trung Thuyết của tác giả Văn Trung Tử, cuốn Lão Tử của Lão Tử và cuốn Trang Tử của Trang Tử. Người đi học, nếu như đã hiểu được kinh thư và tử thư, thì có thể bắt đầu nghiên cứu các loại sách sử, từ đó hiểu lịch sử và đạo lý thịnh suy của các triều đại.

Câu hỏi thảo luận

1.Why did Chinese students in ancient times have to study the classical philosophical books Xun ZiFa Yan,Zhong Shuo, Dao De Jing, and Zhuang Zi. When you recommend books to others, what are your recommendation criteria? Explain.

Thử đoán xem vì sao người thời xưa phải học những sách như Tuân Tử, Pháp Ngôn, Trung Thuyết, Trang Tử? Nếu như phải giới thiệu cho người khác đọc một số sách thì tiêu chuẩn để bạn giới thiệu sách là như thế nào? Tại sao?

(Đáp án tham khảo: Những sách đó đại biểu cho tư tưởng lý luận, sự tìm tòi học hỏi cũng đối nhân xử thế của tác giả, có thể là tấm gương cho người học noi theo. Giáo viên có thể đưa ra một vài ví dụ, đồng thời dẫn dắt học sinh bồi dưỡng thói quen đọc các sách hay.)

2. How many dynasties are there in Chinese history? Name some and discuss them with your classmates.

Bạn biết Trung Quốc có bao nhiêu triều đại? Hãy giới thiệu với các bạn trong lớp về triều đại mà bạn quen thuộc nhất?

Câu chuyện Lão Tử

Lao Zi, whose surname was Li, personal name Er (meaning “ear”), and courtesy name Bo Yang, lived during the Spring and Autumn Period and was the founder of Taoism (Daoism). There are many legends about his birth. Some say that his mother became pregnant after seeing a meteor fly across the sky. Others say that his mother ate a double-plum and delivered him from her armpit after a 72-year pregnancy; emerging with white hair at birth, he looked like an old man and thus was called Lao Zi (meaning “old man”). Some also say that he served in the government from the time of Emperor Wen to the time of Emperor Wu during the Zhou Dynasty. Living for such a long time, he was therefore called Lao Zi (meaning “old master”).

Lão Tử họ Lý, tên Trọng Nhĩ, tự Bá Dương, người nước Sở thời Xuân Thu. Là người sáng lập ra Đạo gia. Chuyện Lão Tử chào đời có rất nhiều truyền thuyết: có truyền thuyết rằng mẹ ông đã nhìn thấy ngôi sao lớn bay trên bầu trời nên mới mang thai rồi sinh ra ông; cũng có truyền thuyết nói rằng mẹ Lão Tử đã ăn hai quả mận dính vào nhau sau đó mang thai 72 năm, khi rạch nách trái ra thì sinh được Lão Tử. Ông vừa mới chào đời thì đầu tóc bạc phơ, do đó mới gọi ông là Lão Tử. Còn có truyền thuyết, từ thời Chu Văn Vương, Lão Tử làm Thủ tàng sử (tên một chức quan quản lý kho), đến thời Vũ Vương, ông vẫn nhậm chức Chủ hạ sử (tương đương với chức ngụ sử thời Tần Hán), người ta thấy ông sống lâu như vậy nên gọi ông là Lão Tử.

Lao Zi was pure in heart. Although he served in the Zhou Dynasty for a very long time, he was not promoted to any official position. He always stood aloof from the world. He helped common people with the magical arts of dan and stone, as well as jin and golden elixir. In addition, he practiced morality and cultivated the spirit, as well as eliminated disasters and exorcised evil spirits.

Lão Tử là người luôn giữ được tâm thái thanh tịnh không có truy cầu, do đó dù ông làm quan dưới triều nhà Chu đã lâu, nhưng chức vị vẫn không có gì thay đổi. Ông thường sống tách biệt với mọi người. Phép thuật ông dùng để cứu giúp người đời có chín loại đan, tám loại đá, và các loại thuốc tiên như Kim tửu, Kim dịch.

Phim hoạt hình:

videoinfo__video2.dkn.tv||0b4d5dab6__

Câu hỏi thảo luận:

1. In what dynasty did Lao Zi live? What is the name of the book he composed? Why has this book been handed down for generations? What impact has this book had over the generations?

Lão Tử là người thuộc triều đại nào? Có cuốn sách nào nổi tiếng được lưu truyền cho tới ngày nay? Cuốn sách đó có ảnh hưởng to lớn như thế đến người đời sau?

Theo Chánh Kiến

Từ Khóa: