Đầu năm nay, Microsoft đã hứa sẽ mang đến công cụ phiên dịch thời-gian-thực cho mọi người sử dụng. Và hôm nay, họ đã thực hiện đúng lời hứa.

Hôm nay tập đoàn hàng đầu thế giới này đã thông báo bản thử nghiệm phần mềm phiên dịch thời-gian-thực của Skype, dành cho người dùng Windows 8.1.

Tuy Microsoft đã công bố phần mềm phiên dịch tiếng Đức thời-gian-thực đầu năm nay, phiên bản thử nghiệm lại chỉ giới hạn ở tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trong gọi điện thoại. Nhưng, đối với gửi tin nhắn qua Skype thì có tới hơn 40 ngôn ngữ được hỗ trợ.

Mặc dù đây là một phiên bản còn mới của công cụ, khá dễ nhận thấy dịch vụ này cực kì giá trị. Khả năng nói chuyện thời-gian-thực với bất kì ai trên thế giới mà không phải lo nghĩ về rào cản ngôn ngữ quả là một bước đột phá.

Công nghệ này nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những mảng công nghệ hàng đầu của Microsoft, vì hãng này thường nói rằng công nghệ thực sự tiên tiến sẽ không can thiệp vào cuộc đàm thoại. Trong trường hợp này, Skype làm cho các cuộc đàm thoại đa ngôn ngữ trở nên khả thi.

Đăng lại với sự cho phép của Neowin.