Mới đây, một loại trojan giả dạng video khiêu dâm đã gây hại cho hơn 110.000 người dùng trên Facebook.

Theo Mohammad Reza Faghani (seclists.org), người dùng sẽ tự động được “đánh dấu” (tagged) vào một đường dẫn đến một một video phim người lớn. Khi clip chạy được một lúc, video sẽ tạm dừng và yêu cầu người dùng cài đặt flash player. Khi đó, nếu click vào cài đặt flash player này, tập tin “chromium.exe” sẽ được cài đặt vào máy tính và sinh ra các phần mềm độc hại chiếm quyền điều khiển bàn phím và cả con chuột.

Facebook phát biểu với threatpost.com:

“Chúng tôi sử dụng rất nhiều hệ thống tự động để xác định các liên kết có khả năng gây hại và ngăn chặn không cho chúng lan truyền. Trong trường hợp này, chúng tôi biết những phần mềm độc hại tương tự thường được lưu trữ dưới dạng phần mở rộng trong trình duyệt (browser extension) và gây lây lan bằng các đường dẫn trên mạng xã hội. Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn và tiếp tục mang đến trải nghiệm sử dụng an toàn trên Facebook.”

Reid Schram, Epoch Times