Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 440,45 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 ước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 1,1%.

Như vậy, riêng trong tháng 11, cả nước nhập siêu khoảng 400 triệu USD.

Trong tháng 11, điện thoại các loại và linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực với giá trị đạt 4,7 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 46,14 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tiếp theo là nhóm hàng dệt may với trị giá xuất khẩu ở mức 2,6 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 27,77 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, các mặt hàng có trị giá cao nhất trong 11 tháng đầu năm lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh ước đạt 38,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017; vải các loại đạt 11,76 tỷ USD, tăng 13,6%. Các mặt hàng giảm là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 30,71 tỷ USD, giảm 0,7%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 14,43 tỷ USD, giảm 0,8%.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 440,45 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% và nhập khẩu ước đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4%.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn xuất siêu hơn 6,8 tỷ USD.

Nguyễn Thu