Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định trong ngày 9/11 sẽ khôi phục gần như hoàn toàn phụ tải của tỉnh Khánh Hòa.

EVN cho biết tính đến 10h00 ngày 08/11 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khôi phục cấp điện được 90 % phụ tải bị ảnh hưởng do bão, phấn đấu trong ngày 9/11 sẽ khôi phục gần như hoàn toàn phụ tải của tỉnh.

Cùng thời gian đã khôi phục cấp điện được 98% phụ tải bị ảnh hưởng do bão tại địa bàn tỉnh Phú Yên, phấn đấu trong ngày 8/11 sẽ khôi phục hoàn toàn phụ tải.

Riêng TP Đà Nẵng, dù cũng nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 nhưng việc khắc phục xử lý những thiệt hại đã hoàn tất chỉ 1 ngày sau khi bão tan, công tác cung cấp điện cho các hoạt động phục vụ tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vẫn được duy trì đảm bảo an toàn.

Để có thể cấp điện trở lại nhanh nhất, ngày 7/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động tổng cộng 1190 người và 94 phương tiện (trong đó có 355 người và 47 xe/ phương tiện các loại từ các đơn vị Điện lực của 9 tỉnh, thành phố ở miền Trung và các đơn vị) tham gia công tác khôi phục.

Ngân Hà