Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 30,8 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2017.  

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11, Việt Nam có 2.714 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 15,78 tỷ USD, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn ghi nhận 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD, giảm 7,4%.

Ngoài ra, Việt Nam có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỷ USD, tăng 44,4%.

Về số vốn thực hiện, trong 11 tháng đầu năm 2018, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 16,5 tỷ USD, tăng 3,1%.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 160,3 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 13,4% và chiếm 71,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhập khẩu của khối FDI đạt 130,1 tỷ USD, tăng 12,3% và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 30,2 tỷ USD (kể cả dầu thô).

Theo lĩnh vực, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu khi thu hút số vốn 14,2 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với số vốn đầu tư 6,5 tỷ USD, chiếm 21,3%, và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với số vốn đầu tư đăng ký 3,1 tỷ USD, chiếm 10%.

Theo đối tác đầu tư, trong 11 tháng có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với số vốn đầu tư gần 8 tỷ USD, chiếm 25,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với 6,8 tỷ USD, chiếm 22,3%. Đứng vị trí thứ 3 vẫn là Singapore với 4,1 tỷ USD, chiếm 13,4%.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với số vốn đăng ký 6,3 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư. TP. HCM đứng thứ hai với 5,6 tỷ USD, chiếm 18,1%, Hải Phòng đứng thứ ba với 2,49 tỷ USD, chiếm 8%.

Vỹ An (Tổng hợp)