Hai dịp nghỉ lễ lớn trong năm 2019 là Tết dương lịch và Ngày 30/4, 1/5 đều có tình huống ngày làm việc đan xen ngày nghỉ. Vì thế, Bộ LĐ-TB&XH xin ý kiến về 2 phương án: Nghỉ đúng ngày hoặc có thêm ngày nghỉ bù để chuỗi ngày nghỉ được kéo dài.

Theo Dự thảo Tờ trình nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, đang được gửi đi lấy ý kiến 12 bộ, ban ngành, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn.

Về dịp nghỉ Tết dương lịch 2019, Bộ LĐ-TB&XH xin ý kiến về phương án: Công chức, viên chức đi làm thứ Bảy, ngày (05/01/2019) để nghỉ thứ Hai, ngày 31/12/2018, theo Dân Trí.

Với cách này, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết ngày thứ Ba 01/01/2019 Dương Lịch. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 04 ngày nghỉ liên tục.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch với 4 ngày. (Ảnh: Dân Trí)

Quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH, phương án này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hằng tuần với 1 ngày làm việc và tổng số ngày nghỉ là 4 ngày nên dễ thực hiện.

Người Lao Động cũng đưa tin về việc này, đối với dịp nghỉ Lễ ngày 30/4, ngày 1/5, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án.

  1. Phương án 1: Nghỉ 2 ngày (30/4 và 1/5), không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, dịp lễ này công chức, viên chức nghỉ là 2 ngày.
  2. Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019 dương Lịch. Do ngày thứ Hai (29/4) là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ Bảy (4/5). Trong đó, 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ liên tục 05 ngày.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, phương án 2 hài hòa, phù hợp hơn vì đã giải quyết được 1 ngày làm việc xen giữa những ngày nghỉ, đồng thời số ngày nghỉ liên tục không quá dài. Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị nghỉ dịp này theo phương án 2.

Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, số ngày làm việc của cán bộ, công chức, viên chức không thay đổi khi áp dụng việc hoán đổi. Việc hoán đổi còn tránh được 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ.

Theo lộ trình xin ý kiến về dự thảo Tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH dự kiến tổng hợp các góp ý và trình Chính phủ vào tháng 6/2018.

Doanh nghiệp tùy vào điều kiện cụ thể để bố trí lịch nghỉ

Dự thảo Tờ trình nêu rõ: Cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công bố trí, sắp xếp linh hoạt một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc hợp lý, giải quyết công việc phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Thế Tam