Quốc hội Việt Nam ngày 31/10 sẽ bắt đầu thảo luận về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018, trong đó có vấn đề nợ công.

Theo báo cáo trước đó của Chính phủ gửi tới Quốc hội, nợ công của Việt Nam năm 2017 ước tính đạt 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP, giảm nhẹ so với tỷ lệ của năm trước.

Tuy nhiên, nợ công năm 2018 dự báo sẽ quay lại mức 63,6% GDP từng ghi nhận vào năm 2016.

Dự báo nợ công sẽ quay lại mức 63,6% GDP vào năm 2018. (Ảnh: VnExpress)

Trong số nợ công, nợ chính phủ tính đến năm 2017 ước vào khoảng 2,59 triệu tỷ đồng, tăng so với con số 2,36 triệu tỷ đồng của năm 2016.

Nợ do chính phủ bảo lãnh dự kiến đạt 498 nghìn tỷ đồng, tăng so với mức gần 462 nghìn tỷ đồng của năm trước.

Về cơ cấu vay nợ, tỷ trọng nợ nước ngoài của Việt Nam năm 2017 đã tăng lên mức 45% từ con số 39,6% của năm 2015, trong khi nợ trong nước giảm xuống 55% từ mức 60,4%.

Trong năm 2017, chính phủ đã dùng hơn 260 nghìn tỷ đồng để trả nợ, sau khi chi 251 nghìn tỷ đồng trong năm 2016.

Với số liệu mới nhất được công bố, ước tính mỗi người Việt Nam hiện đang gánh bình quân 33 triệu đồng tiền nợ công, tăng 4 triệu đồng so với năm 2016.

Thống kê cho thấy mỗi năm nợ công của Việt Nam đã tăng thêm khoảng 300.000 tỷ đồng trong 5 năm trở lại đây.

Minh Tuệ (th)