Trao đổi với báo chí chiều 20/4 liên quan đến dự án Luật thuế tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng một trong những mục tiêu xây dựng dự luật này nhằm góp phần chống đầu cơ nhà đất.

Theo ông Dũng, đề xuất thuế tài sản được xây dựng trên cơ sở đề án của Chính phủ về “huy động, khai thác nguồn lực đất đai”, nghị quyết 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2016-2020 (trong đó yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về thuế tài sản bao gồm cả đất đai) và đặc biệt là “Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020″…, theo Tuổi Trẻ.

Ngoài việc tăng cường quản lý nhà nước về tài sản, ông Dũng cho rằng một trong những mục tiêu của dự án luật là nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà và đất, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản công. Đặc biệt, nó còn góp phần điều tiết vào đối tượng có thu nhập cao.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết dự án Luật thuế tài sản mới chỉ đang trong giai đoạn khởi tạo và cần ý kiến nhân dân, cơ quan, tổ chức, chuyên gia… để hoàn thiện.

Cũng theo ông Dũng, thuế tài sản sẽ góp phần chống đầu cơ về nhà đất, đảm bảo những người có nhà đất phải đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo có thu nhập thấp, đảm bảo sự minh bạch về tài sản. “Luật thuế tài sản được áp dụng sẽ là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng, cơ cấu nguồn thu cho ngân sách nhà nước” – ông Dũng nói.

“Chúng tôi xây dựng dự thảo Luật vừa rồi để xin ý kiến nhân dân. Nó sẽ đóng góp nhiều vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, hạn chế sử dụng tài sản công”, Bộ trưởng cho hay.

Theo ông Dũng, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất ra những nội dung này để xin ý kiến nhân dân, các tổ chức, chuyên gia nhằm tiếp tục hoàn thiện đề án về thuế tài sản trước khi trình Chính phủ. “Nếu Chính phủ thảo luận và nhất trí, dự án luật này sẽ được trình Quốc hội để bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…” ông Dũng cho biết.

Mạnh Tiến