Mặc dù vụ cháy chung cư Carina Plaza ngốn của chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) một khoản bồi thường lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng công ty, nhưng doanh nghiệp này vẫn đặt ra kế hoạch lãi lớn trong năm nay.

Theo nội dung kế hoạch họp đại hội cổ đông năm 2018 vừa được công bố, NBB cho biết công ty đạt doanh thu hơn 1.117 tỷ đồng trong năm 2017, vượt 12% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

Đề ra mục tiêu cho năm 2018, NBB dự kiến trình đại hội kế hoạch đạt doanh thu 850 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm nay là 170 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với năm 2017.

Bất chấp vụ cháy Carina Plaza, chủ đầu tư vẫn đặt mục tiêu lãi lớn năm 2018
Kế hoạch trình đại hội cổ đông của NBB

Theo kế hoạch, đại hội cổ đông của NBB sẽ được tổ chức vào ngày 24/4 tới, tại đó công ty cũng sẽ thông qua kế hoạch trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018 để chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Một nội dung khác sẽ trình đại hội là việc thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại NBB. Cụ thể, theo đề nghị của CII, công ty này muốn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng tỷ lệ sở hữu lên 49% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

CII hiện cũng là cổ đông lớn nhất của NBB khi sở hữu 33,2 triệu cổ phần, tương đương 34,12% vốn điều lệ.

Trong khi đó, NBB lại là công ty mẹ, nắm giữ 95% vốn góp vào Công ty Hùng Thanh – chủ đầu tư xây dựng dự án chung cư Carina Plaza bị hỏa hoạn mới đây.

Sau vụ cháy khu chung cư Carina, cổ phiếu NBB đã giảm liên tục 8 phiên, từ mức 25.500 đồng ngày 22/3 xuống còn 17.200 đồng ngày 3/4.

Bất chấp vụ cháy Carina Plaza, chủ đầu tư vẫn đặt mục tiêu lãi lớn năm 2018
Giá cổ phiếu NBB tăng trần sau kế hoạch lãi gấp đôi năm 2018

Cổ phiếu này mới chỉ hồi lại vào phiên ngày 4/4 với mức tăng 1.100 đồng và tiếp tục tăng trần trong phiên sáng 5/4 sau thông tin về đại hội cổ đông.

Minh Tuệ