Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời?
Để đêm nay cả hành tinh lại thức
Để lại được cùng nhau vui náo nức
Thét, hò, reo, sướng như trẻ ngây thơ.

Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời?
Để trái bóng dệt những đường chói sáng
Phút diệu kỳ! Điều diệu kỳ tỏ rạng
Cho mê li, cho hoan sướng ngọt ngào.

Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời? Để trái bóng dệt những đường chói sáng. (Ảnh: Pinterest)

Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời?
Để trận chiến đôi bên sôi sùng sục
Rất khốc liệt nhưng văn minh trí thức
Hiến tài hoa, dâng cái đẹp cho đời.

Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời?
“Chiến tranh” này không máu chảy đầu rơi
Không áp bức, không xâm lăng, nô lệ
Chỉ được, thua và thân ái mà thôi!

Ai nghĩ ra cái sân cỏ tuyệt vời? Để trận chiến đôi bên sôi sùng sục. (Ảnh: Twitter)

Đăng Lợi

Từ Khóa: