“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, cũng vừa là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Khuyến hiếu đễ

Cha sinh, mẹ dưỡng
Đức cù lao lấy lượng nào đong.
Thờ cha mẹ ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.

Chữ đễ nghĩa là nhường,
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.

Giải nghĩa:

– Dưỡng: nuôi nấng.

– Đức cù lao: công lao cha mẹ.

– Lấy lượng nào đong: nhiều lắm, không thể nào đong được.

– Luân thường: ngũ luân, ngũ thường, nghĩa là đạo ăn ở với mọi người.

– Nền: ở đây nghĩa là thứ bậc.

Bé trả lời:

– Công lao cha mẹ thế nào?

– Hiếu nghĩa là gì?

– Thế nào là đễ?

– Bổn phận làm con phải thế nào?

– Em đối với anh chị phải thế nào?

– Sao con phải hiếu với cha mẹ?

– Sao em phải yêu mến anh chị?

Bản in:

Tủ sách bé yêu: Công lao cha mẹ

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Dự bị, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: