Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm Chúa Jesus ra đời, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas. Từ Noel trong tiếng Anh có nghĩa là “ngày sinh”, Christ là tước hiệu của Chúa Jesus, còn Mas nghĩa là thánh lễ. Mùa Giáng sinh này chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện thú vị dưới đây nhé.

Nội dung câu chuyện:

Around the month of December, children like to imagine what happened on the very first Christmas ever, even before Santa Claus. I know the story well, for I was watching it all from above in the dark sky on the evening of December 24th, oh so many years ago. I am the Star of Bethlehem. I was requested by angels to shine brighter than all the other stars that night, to tell the whole world that a very special child had been born to spread goodwill and peace.

Cứ đến những ngày tháng 12, trẻ em lại thích tưởng tượng điều gì đã xảy ra vào đúng ngày lễ Giáng sinh đầu tiên ấy, có khi còn trước cả ông già Noel nữa cơ. Tôi biết rõ chuyện này lắm, vì lúc ấy tôi thấy hết cả từ trên này – trong màn trời đêm đen kịt ngày 24/12, ôi chao, từ biết bao năm trước rồi. Tôi là một ngôi sao của vùng Bethlehem. Tôi làm theo yêu cầu từ các thiên thần để tỏa sáng lấp lánh hơn tất cả các ngôi sao khác đêm hôm đó và báo hiệu với cả thế giới rằng một đứa trẻ rất đặc biệt vừa mới chào đời để lan tỏa phước lành và bình an.

And this is the story of the first Christmas. All was quiet that night as I watched the Three Kings traveling slowly on camel back through desert lands. Just then, I beamed brightly, as the angels had told me to. The Kings noticed me in the East. They couldn’t resist my brilliance. Perhaps they had heard that a star like me was going to show the way to the son of God.

Và đây là câu chuyện vào ngày lễ Giáng sinh đầu tiên ấy. Tất cả đều im lặng vào cái đêm hôm đó. Tôi đang nhìn ba vị vua du hành chậm rãi trên lưng lạc đà ngược qua những vùng đất hoang vu. Ngay sau đó, tôi rọi sáng lấp lánh bởi vì các thiên thần đã bảo trước với tôi. Những vị vua đã chú ý đến tôi ở hướng Đông. Họ không thể nào cưỡng lại được sự rực rỡ của tôi. Có lẽ họ đã nghe nói rằng một ngôi sao như tôi sẽ chỉ ra con đường đến chỗ con trai của Đức Chúa Trời.

Travelling through the night, the Kings met shepherds watching ever their flock. “We are following that incredibly beautiful star there in the East, to find the place where the son of God has just been born”. From there they all traveled together, watching me, the brightest star in the sky. Finally they arrived at a small town called Bethlehem, and saw that I was gleaming radiantly above the barnyard of an Inn. All was quiet and peaceful.

Du hành suốt cả đêm, các vị vua đã gặp những người chăn cừu và ngắm nhìn một lượt bầy cừu của họ. “Chúng tôi đang đi theo ngôi sao đẹp lạ thường đó ở hướng Đông kia để tìm đến một nơi mà con trai của Đức Chúa Trời được sinh ra”. Từ lúc đấy, họ cùng du hành với nhau, hướng theo tôi, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Sau cùng, họ đến một thị trấn nhỏ có tên là Bethlehem và thấy rằng tôi đang chiếu sáng rực rỡ phía trên chuồng gia súc của một quán trọ. Mọi thứ yên tĩnh và thanh bình.

Their caravan entered the barnyard to see the tender little baby lying in a simple manger fluffed with hay. Next to the baby were Mary and Joseph, his mother and father, and many farm animals. The Kings offered the precious gifts they’d carried from afar for baby Jesus: gold, frankincense and myrrh. The shepherds keeled on the ground to pray, they were grateful for the gift of love and the purity the baby brought. Many people offered gifts after that.

Đám người kia tiến vào chuồng gia súc để ngắm nhìn đứa bé kháu khỉnh nằm trong một cái máng ngựa đơn sơ được lót cỏ khô. Bên cạnh đứa bé là Mary và Joseph, chính là cha và mẹ của cậu bé, và nhiều con vật trong nông trại nữa. Những vị vua đã trao tặng những món quà quý giá mà họ mang theo từ phương xa cho chúa Jesus hài đồng: vàng bạc, nhũ hương và mộc dược. Những người thợ chăn cừu quỳ trên mặt đất để cầu nguyện. Họ biết ơn về món quà của tình thương và sự thuần khiết mà đứa trẻ mang đến. Nhiều người cũng đã tặng những món quà khác sau đó.

I suppose this is why on Christmas Day, people around the world enjoy offering gifts as a sign of love and hope. And they try their best to bring happiness to others, as Jesus did all his life. Now I’d like to wish you a holiday season that shines as brightly as the Star of Bethlehem!

Tôi nghĩ rằng đây là lý do tại sao vào ngày lễ Giáng sinh con người từ khắp nơi trên thế giới thích tặng cho nhau những món quà như một biểu hiện cho tình yêu và hy vọng. Và họ làm tất cả những điều có thể để mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh như những gì mà Chúa Jesus đã làm trong suốt cuộc đời của Ngài. Bây giờ, mình muốn chúc các bạn một mùa lễ tươi vui, rạng rỡ như vì sao của Bethlehem thuở nào.

Thiện Nhân (Tổng hợp)