An intelligent thief

Mr. Grey had a nice shop in the main street of a small town. He sold jewellery, watches, clocks and other things like those. All went well for some years, and then Mr. Grey’s shop was broken into at night twice in a month, and a lot jewellery was stolen each time. The police had still not managed to catch the thief three weeks later. So Mr. Grey decided that he would try to do something about it. He, therefore, bought a camera, fixed it up in his shop so that it would photograph anyone who broke in at night, and put some very cheap jewellery in front of it for the thief.

A few nights later, the thief did come again, but he did not touch any of cheap jewellery that Mr. Grey had put out of him. He took the camera. It was worth 150 pounds.

TÊN TRỘM RANH MÃNH

Ông Grey có một cửa hàng xinh xắn nằm ngay phố chính ở một thị trấn nhỏ. Ông bán đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, bỏ túi, để bàn, treo tường và nhiều mặt hàng cùng loại khác.

Được vài năm suôn sẻ, rồi sau đó trong vòng một tháng của hàng của ông bị trộm tới hai lần, và lần nào cũng bị mất rất nhiều đồ nữ trang. Ba tuần sau cảnh sát vẫn chưa làm sao tóm được tên trộm. Vì vậy, ông Grey quyết định sẽ tự mình giải quyết. Ông mua một chiếc chiếc máy quay gắn ngay vào cửa hàng và nó sẽ chụp được ảnh bất cứ kẻ nào bẻ khóa lẻn vào ban đêm, ông còn bày vài món nữ trang rẻ tiền phía trước máy ảnh để câu tên trộm

Mấy hôm sau tên trộm đã trở lại, nhưng nó không hề động đến một món nữ trang rẻ tiền mà ông Grey định nhử. Nó lấy luôn chiếc máy quay. Chiếc máy quay trị giá tới 150 bảng.

A CARELESS TEACHER

A history teacher was talking to his class about the ancient Romans

“They were very strong, brave people and they were good soldiers”, he said. “They always wanted to have strong bodies, so they played a lot of games”

“Did they like swimming?”, one of the girls asked. “That makes people’s bodies strong”. She was very good at swimming.

“Oh, yes, some of them swam a lot”, the teacher answered. Then he told them a story about one famous Roman.

“There was a big, wide river in the middle of Rome”, he said. “It was the Tiber, and his man swam across it three times everyday before breakfast”.

The girl laughed when she heard this

“Why are you laughing?”, the teacher asked her angrily, “Have I said anything funny?”

“Well, sir”, the girl answered. ” Why didn’t he swim across the river four times, to get back to his clothes again?”

Thầy giáo sơ ý

Một thầy giáo dạy Sử lên lớp giảng về người cổ La  Mã. ” Họ rất khỏe, một dân tộc dũng cảm, những chiễn binh tài ba,” ông nói. ” Họ bao giờ cũng muốn có những thân hình cường tráng, vì vậy họ chơi rất nhiều môn thể thao”.

“Thế họ có thích bơi không ạ?”, một cô học trò hỏi. ” Bơi lội làm thân thể khỏe mạnh”. Cô này là một cô gái bơi rất giỏi.

“Ồ, phải, họ cũng rất hay bơi lội”, thầy giáo trả lời. Rồi ông kể cho học sinh nghe câu chuyện về một người La Mã nổi tiếng.

“Ở giữa thành phố Rome có con sống dài và rộng đó là sông Tiber, mỗi ngày, trước bữa điểm tâm, người La Mã này bơi ngang qua sông ba lần”.

Cô học sinh cười ồ lên khi nghe thầy giáo nói vậy.

“Tại sao em cười?”, thầy giáo bực mình khi hỏi cô gái “Thầy nói có gì mà đáng buồn cười?”

“Dạ, thưa thầy”, cô học sinh trả lời. “Thế tại sao ông ta lại không bơi qua sông bốn lần, để còn quay lại lấy quần áo nữa chứ?”

(Theo Ucan.vn)

Từ Khóa: