Start và Begin đều mang nghĩa bắt đầu hay khởi đầu một sự việc nào đó. Trong một số trường hợp, hai từ này có thể sử dụng thay thế cho nhau nhưng giữa chúng vẫn có nhiều điểm khác biệt, hãy cùng xem trong bài học sau và làm bài tập cuối trang các bạn nhé!

Start

 • Start có thể mang nghĩa một danh từ (sự khởi đầu) hay mang nghĩa động từ nói về hành động bắt đầu thực hiện một việc gì đó

Ví dụ:

It was difficult work at the start

Lúc bắt đầu công việc rất khó

 • Start mang hàm ý nói đến việc khởi đầu một điều gì đó nhanh, bất ngờ, thông dụng và tạo cảm giác nói về một sự việc bắt đầu xảy ra ngay sau thời điểm nói

Ví dụ:

Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc họp mà mọi người chẳng ai chú ý gì tới bạn cả, bạn có thể nói ngụ ý rằng có việc cần phải làm và thời gian là rất quan trọng và đồng thời mang hàm ý chúng ta còn rất nhiều việc để làm.

Shall we let the meeting start?

Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp chưa?

 • Start được dùng trong một số trường hợp đặc biệt mà không thể dùng Begin thay thế như sau:

Khi nói về bắt đầu 1 chuyến đi

I think we ought to start at six, while the roads are empty

Tôi nghĩ chúng ta nên khởi hành lúc 6 giờ khi đường phố còn vắng

Khi nói về việc khởi động một thứ máy móc

It was a cold morning and I could not start my car

Đó là một buổi sáng lạnh và tôi không thể khởi động chiếc xe ô tô của mình

Khi nói về một người mở màn, bắt đầu một sự kiện nào đó hay bộ phận khởi động, món khai vị, v..v, chúng ta chỉ dùng STARTER.

We had ​soup as a starter.

Chúng ta có món khai vị là soup

Khi bắt đầu từ một điểm xác định nào đó.

This house is very expensive with prices start from £100000.

Ngôi nhà này rất đắt với giá bán bắt đầu từ 100000 bảng Anh trở lên

Khi sử dụng START TO TALK sử dụng đối với những em bé đắt đầu biết nói.

My baby started to talk 3 weeks ago and her first word was mama

Con tôi mới biết nói 3 tuần trước và từ đầu tiên mà nó nói là gọi mẹ.

Begin

 • Begin chỉ mang nghĩa động từ. Nếu nói về sự bắt đầu với Begin ta thường dùng Beginning.
 • Begin thường được dùng với nghĩa bắt đầu một thứ gì đó chậm rãi, mang nghĩa trang trọng hay yếu tố tự nhiên.

Ví dụ:

Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc họp một cách tự nhiên, khi mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị cuộc họp và bạn bắt đầu phát biểu

Shall we let the meeting begin?

Chúng ta bắt đầu cuộc họp được chứ?

 • Begin được dùng trong một số trường hợp đặc biệt mà không thể dùng Start thay thế như sau:

Nói về một người mới hoàn toàn trong một lĩnh vực nào đó

If you are a beginner, you can read this book.

Nếu ban là người mới học, bạn nên đọc quyển sách này.

Khi sử dụng BEGIN TO TALK có nghĩa là bắt đầu nói.

He began to talk 40 minutes ago and never stopped.

Anh ta bắt đầu nói cách đây 40 phút và vẫn chưa dừng lại.

Bài tập: Chọn đáp án đúng

 1. Before the universe ______, time and place did not exist
 • start
 • begin
 • started
 • began
 1. My car won’t ____________!
 • start
 • begin
 • started
 • began
 1. Let us _________ this special occasion with a speech from our CEO.
 • start
 • begin
 • both but ‘begin’ is better
 • both but ‘start’ is better
 1. Can you ______________ the washing machine when you get home?
 • start
 • begin
 • both
 1. They _______________ to listen.
 • started
 • began
 • both are okay
 1. Argh! My laptop refuses ________________!
 • to start
 • to begin
 • starting
 • beginning

 

Đáp án:

1. began

2. start

3. begin

4. start

5. both are okay

6. starting

 

Yến Nga

 

Xem thêm: