Phân biệt Start và Begin

Học tiếng Anh 07/11/15, 13:33

Start và Begin đều mang nghĩa bắt đầu hay khởi đầu một sự việc nào đó. Trong một số trường hợp, hai từ này có thể sử dụng thay thế cho nhau nhưng giữa chúng ...

End of content

No more pages to load