Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

Some of the best lessons are learned from past mistakes. The error of the past is the wisdom of the future. – Dale Turner

Những bài học giá trị nhất là học từ những sai lầm trong quá khứ. Những lỗi lầm của quá khứ là trí tuệ của tương lai.

lesson (n) /ˈles.ən/ bài học

is/am/are pII: cấu trúc bị động thì hiện tại đơn

mistake (n) /mɪˈsteɪk/: lỗi, sai lầm

wisdom (n) /ˈwɪz.dəm/: trí tuệ, trí khôn

Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Bài học từ những thất bại:

Thomas Edison tried two thousand different materials in search of a filament for the light bulb. When none worked satisfactorily, his assistant complained, “All our work is in vain. We have earned nothing”.

Thomas Edison đã thử hàng ngàn loại vật liệu để tìm ra dây tóc cho bóng đèn. Khi không có cái nào thoả mán, trợ lý của ông đã phàn nàn: “Tất cả công việc của chúng ta đều vô ích. Chúng ta chẳng được gì cả”.

Edison replied very confidently, “Oh, we have come a long way and we have learned a lot. We know that there are two thousand elements which we cannot use to make a good light bulb”.

Edison trả lời rất tự tin: “Ồ, chúng ta đã đi được một quãng đường dài và học được rất nhiều. Chúng ta biết rằng có hai nghìn loại vật liệu không dùng được để làm sáng bóng đèn”.

Thiên Cầm