Trong đời sống và công việc hàng ngày, chúng ta thường nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực của những người quanh ta, đó là những lúc chúng ta cần tiếp thêm động lực, cần đứng bên cổ vũ cho họ. Các bạn cùng học 10 câu khích lệ tinh thần sau nhé!

1. Keep up the good work!Cứ làm tốt như vậy nhé! Cấu trúc này được sử dụng khi người đó đang làm tốt việc gì đó và bạn muốn họ tiếp tục. Nên nhớ là KEEP UP mà không phải là KEEP ON.

2. [All things considered,] that was a nice try / good effort. — Dù sao bạn cũng cố hết sức rồi. Sử dụng khi người ta không làm được gì đó, và bạn muốn họ cảm thấy tốt hơn.

3. That’s a real improvement / You have really improved.Đó là một sự cải thiện rõ rệt / Bạn thực sự tiến bộ đó. Sử dụng khi người đó đang làm một việc gì đó tốt hơn lần trước. Informal hơn có thể dùng “Atta girl | boy” hoặc WAY TO GO.

4. You’re on the right track. — Bạn đi đúng hướng rồi đó. Sử dụng khi người đó đang làm đúng, nhưng vẫn chưa thực làm được, chưa thành công. Track nghĩa đen có nghĩa là đường, là hướng. Động từ TRACK có nghĩa là theo dõi.

5. You’ve almost got it. — Một chút nữa là được rồi. Sử dụng khi người đó chỉ cần một chút nữa là làm được, rất gần với thành công nhưng không được. Khi người nào đó GOT IT, thì có nghĩa là họ hiểu được, làm được hoặc có được một điều gì đó. Giả sử khi bạn muốn order một ly Martini, waiter có thể bảo bạn: “You got it.” Khi bạn muốn nói rằng bạn hiểu điều gì đó, bạn có thể nói: “I got it.” Hoặc khi bạn thành công trong điều gì đó, làm chủ điều gì đó, bạn cũng có thể nói: “I got this | it.”

6. Don’t give up!Đừng bỏ cuộc! để động viên người đó tiếp tục. Đủ hơn có thể dùng Don’t you give up on me (Đừng bỏ em anh nhé!)

7. [Almost there,] Come on, you can do it!Cố lên, bạn có thể làm được mà! Sử dụng câu này để nhấn mạnh người đó có khả năng làm được, chỉ cần cố gắng là được.

8. Give it | me your best shot!Cố hết sức mình đi, động viên ai đó cố gắng hết sức của mình.

9. What have you got to lose?Bạn có gì để mất đâu? để động viên người đó cứ làm đi, có thất bại cũng chẳng sao cả. Đồng nghĩa có cụm “You have got nothing to lose.”

10. Nice job! I’m impressed!Làm tốt quá! Mình thực sự ấn tượng đấy! Dùng để khen ngợi người đó làm rất tốt công việc của mình. Có thể dùng thêm “Well done!” hay “Good job!”

(Sưu tầm)