Trong giao tiếp hàng ngày, người bản ngữ thường sử dụng những cụm từ lóng hay thành ngữ thú vị và phong phú để biểu đạt cách nói tự nhiên và gần gũi. Bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách diễn đạt thông dụng theo phong cách của người Mỹ.

1. happy camper

Ý nghĩa: người hài lòng, người vui vẻ

Ví dụ:

There were no happy campers after the company was reorganized

Không có một người nào hài lòng sau khi công ti được tái tổ chức

2. (to) have a good time

Ý nghĩa: thời gian vui vẻ, tận hưởng

Ví dụ:

Bill:I’m leaving for the party now.

Father: Have a good time.

Bill: Con đi đến bữa tiệc bây giờ đây

Bố: Đi vui vẻ nhé!

3. (be) on thin ice with

Ý nghĩa: gặp nguy (với ai đó), liều lĩnh

Ví dụ:

The driver was on thin ice with his boss after he broke his boss’s car.

Người tài xế gặp nguy với sếp của anh ta sau khi anh ta làm hỏng chiếc xe của ông ý

4. shut up !

Ý nghĩa: Câm lại, im miệng lại, đừng nói gì nữa

Ví dụ:

Will you please shut up that crying baby!

Bạn sẽ dỗ cho đứa trẻ này nín chứ?

5. (to) hit the nail on the head

Ý nghĩa: làm đúng, làm chính xác

Ví dụ:

If you expect to drive in this road, you have to hit the nail on the head.

Nếu bạn muốn lái xe trên con đường này, bạn phải lái thật chuẩn xác

Yến Nga

Xem thêm: