Lời Ngoại

Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain

If I see you next to never
How can we say forever

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can’t get near you now

Oh, can’t you see it baby
You’ve got me goin’ CrAzY

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I’m with you
I’ll take the chance

Oh, can’t you see it baby
You’ve got me goin’ cRaZy

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

 

Lời Việt

Từng ngày trôi qua, đại dương cách xa
Và anh dần chẳng còn sáng suốt nữa
Trong điện thoại anh nghe tiếng nói em
Nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu.

Nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em,
Thì làm sao chúng ta có thể thốt nên lời vĩnh cửu.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,
Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó
Cho dù có mất bao nhiêu thời gian
Hay trái tim anh xiết bao tan nát
Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Trong từng khoảnh khắc anh vẫn luôn cho rằng,
Những điều anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi.
Anh nghe thấy tiếng em cười,
anh biết mùi vị những giọt lệ em rơi,
Nhưng giờ đây anh chẳng thể nào có em bên cạnh.

Chẳng lẽ nào em không hiểu được
Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,
Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó
Cho dù có mất bao nhiêu thời gian
Hay trái tim anh xiết bao tan nát
Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Anh tự hỏi mình làm cách nào chúng ta có thể,
giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta
Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em
Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó.

Chẳng lẽ nào em không hiểu được
Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,
Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó
Cho dù có mất bao nhiêu thời gian
Hay trái tim anh xiết bao tan nát
Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Giải thích:

1. Oceans apart, day after day and I slowly go insane: Ở đây, chúng ta có cụm thời gian chỉ sự qua đi từng ngày “day after day” (ngày lại ngày). Cụm này sẽ bằng với cụm “day by day”, tương tự, ta cũng có thể thay đổi đơn vị thời gian với cấu trúc “time + after/ by + time” (Ví dụ: week after/ by week (tuần (lại) tuần), month after/ by month (tháng (lại) tháng), year after/ by year (năm (lại) năm). Chúng ta cũng chú ý đến cụm “go insane” bằng với cụm “go crazy/ go nuts/ mad” (phát điên). Các bạn chú ý, “mad” mặc dù mang nghĩa “điên khùng” nhưng khi đi với các động từ khác nhau thì sẽ có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: “go mad” (phát điên), nhưng “get mad” lại mang nghĩa khác (giận giữ/ trở nên cáu giận).

2. I took for granted, all the times: Ta có cụm thành ngữ “take someone/ something for granted” có nghĩa “coi ai đó/ thứ gì đó là điều hiển nhiên”, khi nói coi ai đó/ thứ gì đó là điều hiển nhiên có nghĩa nó luôn có sẵn, và ta coi đó là điều đáng ra phải thế, không hề có ý muốn trân trọng hay cảm ơn. Ví dụ khi nói: “One of the problems with relationships is that after a while you begin to take each other for granted.” (Một vấn đề của các mối quan hệ là sau một thời gian, bạn bắt đầu coi người kia là tất nhiên.) hoặc “We take so many things for granted in this country – like having clean water whenever we need it.” (Chúng ta coi quá nhiều thứ là điều tất nhiên ở đất nước mình – như luôn có nước sạch để dùng bất cứ khi nào cần.)