Lời Viêt:

Tình yêu của em…

Nếu loài người không biết nói,
và thế giới không có thứ gọi là ngôn từ
Em vẫn sẽ lắng nghe tiếng anh…

Nếu trần gian không có nước mắt,
trái tim con người không có cảm xúc
Thì tim em vẫn rung lên.. vì anh

Và thậm chí khi ánh dương kia chối từ tỏa sáng
Hay lạc mất những âm điệu yêu đương ngất ngây
Tim em vẫn có anh
đến tận giây phút cuối
Vì anh là tất cả những gì em cần đến
tình yêu của em…

Cả cuộc đời em đã đợi chờ
những niềm vui chỉ có anh mang đến
Anh mở ra một thế giới mới
Cho em biết thế nào là một tình yêu không vị kỉ

Anh đến trong những giấc mơ hàng nghìn lần trước
Nhưng nơi những giấc mộng ấy
em không còn có thể yêu anh hơn được..
Trái tim này em trao tặng anh
Cho đến giây phút tận cùng của kiếp sống
Vì anh là tất cả, người yêu dấu của em…

Và thậm chí khi ánh dương kia chối từ tỏa sáng
Hay lạc mất những âm điệu yêu đương ngất ngây, đằm thắm
Tim em vẫn có anh
đến tận giây phút cuối
Vì anh là tất cả những gì em cần đến
là anh đó
tình yêu của em…
người yêu dấu của em…

Giải thích:

1. If there were no words, no way to speak, I would still hear you: Ở đây trong bài hát sử dụng câu điều kiện loại hai để nói về một giả thiết không có thực ở hiện tại. Trên thực tế, vẫn có “words – way to speak” (lời nói, ngôn ngữ để trao đổi), ở đây ta giả thiết là không có ngôn ngữ trao đổi nhưng người con gái khẳng định mình vẫn nghe điều lời chàng trai muốn nói. Cấu trúc câu điều kiện loại hai là “If S + Ved (tobe thì chia là “were”), S + would + V”. Ví dụ: “If there were no tears, no way to feel inside, I’d still feel for you.” (Nếu không còn nước mắt, hay không có cách nào để cảm nhận, em vẫn có thể cảm nhận được anh.).

2. And even if the sun refused to shine: “Even if” (thậm chí nếu) dùng trong mệnh đề nhượng bộ (concession clause) để nói đến một sự việc hay một hành động chưa xảy ra, hoặc không thể xảy ra. Ta có “Even if + mệnh đề, mệnh đề chính”. Ví dụ: “Even if I become a millionaire, I will still work as a librarian.” (Thậm chí nếu tôi thành triệu phú, tôi vẫn đi làm việc như một quản thủ thư viện.). “Refuse to do something” có nghĩa “từ chối/ không làm gì”.

3. Even if romance ran out of rhyme: Cụm “run out of something” có nghĩa “sử dụng hết/ cạn kiệt cái gì”, “rhyme” có nghĩa “vần điệu”. Ví dụ: “We ran out of fuel.” (Chúng tôi đã dùng hết xăng rồi.).

Bài tập nghe điền từ:

My ValentineIf were no words
No way to speak
I would still hear you
If there were no
No way to feel inside
I’d still feel for you
even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of
You’re all I need
My love, my valentine
All my life
I have been waiting for
All you give to me
You’ve opened eyes
And showed me how to love unselfishly
I’ve dreamed of this a thousand times before
In my dreams couldn’t love you more
I will give you my heart
Until the end of time
all i need
My love, my valentine even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the of time
Cuz all I need
Is you, my valentine
You’re all I
My love, my valentine

Đáp án (Full lyric) http://baidich.com/index.php?id=2021

Từ Khóa: