Lời Ngoại

A Better Man | Shayne Ward

A better man

Until the oceans all run dry
Until the stars fall from the sky
Even if words dont seem to rhyme
Ill be addicted to your smile

And if the wind blows out the sun
Ill still believe you are the one
No matter what we’re going through
I’ll plan to spend my nights with you

I promise you my heart wont fade
I swear to you my soul always
It isnt hard to understand
You’re making me a better man

Baby my love will say it all
I’ll always catch you when you fall
And if the hard times get too much
I’ll still be craving for your touch

I promise you my heart wont fade
I swear to you my soul always
It isnt hard to understand
You’re making me a better man

I dedicate my world
I dedicate my all
For every moment
Your leaving me breathless

I dedicate my touch
Forevers not enough
I wanna hold on
I just wanna hold on to you

I promise you my heart wont fade
I swear to you my soul always
It isnt hard to understand
You’re making me a better man

It isnt hard to understand, your making me a better man

Lời Việt

A Better Man | Shayne Ward

Cho đến khi mọi đại dương kia đều cạn khô
Cho đến khi những tinh tú trên trời rơi rụng xuống
Thậm chí khi những lời nói dường như chẳng vần điệu
Thì anh sẽ mãi say mê nụ cười của em

Và nếu như cơn gió thổi bay mặt trời
Anh sẽ mãi luôn tin rằng em là người duy nhất
Chẳng bận tâm chi những gì ta từng trải
Anh sẽ định trải qua những đêm dài của mình cùng em

Anh xin hứa với em rằng con tim anh sẽ không nhạt phai
Anh thề với em rằng tâm hồn anh mãi sống
Thật chẳng khó chi để hiểu
Em đang làm cho anh trở thành một người đàn ông tốt hơn

Em à tình yêu của anh sẽ nói lên tất cả
Anh sẽ mãi luôn nâng đỡ em mỗi khi em vấp ngã
Và nếu như có lắm lúc khó khăn
Thì anh sẽ mãi luôn mong ước những khẻ chạm của em

Anh xin hứa với em rằng con tim anh sẽ không nhạt phai
Anh thề với em rằng tâm hồn anh mãi sống
Thật chẳng khó chi để hiểu
Em đang làm cho anh trở thành một người đàn ông tốt hơn

Anh dâng hiến cả thế giới của mình
Anh cho đi tất cả
Cho mỗi khoảnh khắc
Em làm em nghẹt thở

Anh dâng hiến mỗi khẻ chạm của mình
Mãi mãi cũng không đủ
Anh muốn kề bên
Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi

Anh xin hứa với em rằng con tim anh sẽ không nhạt phai
Anh thề với em rằng tâm hồn anh mãi sống
Thật chẳng khó chi để hiểu
Em đang làm cho anh trở thành một người đàn ông tốt hơn

Thật chẳng khó chi để hiểu
Em đang làm cho anh trở thành một người đàn ông tốt hơn

GIẢI THÍCH

1.Even if words don’t  seem to rhyme, I’ll  be addicted to your smile :  Trong câu hát trên chúng ta sẽ ôn lại câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 – diễn tả sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề điều kiện bắt đầu bằng “If” – “Nếu”và có cấu trúc : IF + S1 (chủ ngữ) + V1 (present tenses) (động từ được chia ở các thời hiện tại), S2 + V2 (future tenses) (động từ trong mệnh đề kết quả được chia ở thời tương lai).
Ngoài ra các bạn cũng sẽ ôn lại cấu trúc với seem. Động từ nối “seem” được sử dụng để nói lên ấn tượng của bạn về ai hay cái gì. Sau seem là tính từ • He seems clever. (Anh ấy trông có vẻ thông minh.) / nguyên mẫu (to + infinitive) • They appear not to be at home. Nobody’s answering (Hình như họ không có ở nhà. Không có ai trả lời điện thoại cả.)/ cấu trúc nguyên mẫu hoàn thành (to have + PII) với các hành động trong quá khứ • They appear to have run away from home. They couldn’t be traced. (Hình như chúng đã bỏ trốn khỏi nhà. Người ta không thể phát hiện ra chúng được. rhyme(v) có nghĩa là ăn vần, tạo thành vần ( thơ), danh từ là rhythm: nhịp điệu.
Cấu trúc to be addicted to sb/sth: say mê, nghiện cái gì / ai đó.

2.No matter what we’re going through:  Các bạn sẽ bắt gặp cấu trúc : No matter + who/what/which/where/when/+ S + V : Dù có… đi chăng nữa… thì. ví dụ : No matter what (whatever) you say, I won’t believe you (Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tin anh). Đặc biệt với từ how các bạn cần lưu ý cấu trúc là : Nomatter+ how+ adj/adv +Subject + V, ví dụ: No matter how hard he tried, he couldn’t get a job.