Socrates được coi là một triết gia vĩ đại vạch ra hướng đi cho triết học đạo đức trong lịch sử văn minh phương Tây. Là vị thầy của Plato, ảnh hưởng không nhỏ tới Aristole – học trò của Plato, ba người tạo nên trụ cột tư tưởng trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Chính vì vậy xét về vai trò lịch sử, ông được coi là nhà hiền triết có ảnh hưởng bậc nhất trong triết học phương Tây.

Tuy nhiên lúc sinh thời, mặc dù lối sống và những bài giảng triết lý buông bỏ dục vọng và theo đuổi đạo đức cao thượng để có cuộc sống an lành của ông được rất nhiều dân chúng ngưỡng mộ và học tập, nhưng ông đã bị kết án tử hình bởi chính quyền Athena. Nguyên nhân chủ yếu bởi ông theo đuổi tới cùng lẽ phải và đức hạnh, nó mâu thuẫn với chiều hướng chính trị và xã hội của Athena thời bấy giờ. Ông cũng hiểu rõ rằng cái chết không phải là hết, ông đón nhận nó một cách bình tĩnh lạ thường, ông có thể hoàn toàn tránh khỏi cái chết nếu thừa nhận mình sai lầm nhưng ông từ chối “ân huệ” đó bởi cho rằng sự thật còn đáng giá hơn sự sống. Điều này đã được truyền tụng mãi trong lịch sử, đi vào thi ca và trở nên bất tử trong tinh thần của người châu Âu nói riêng và của nhân loại nói chung.

Chúng ta cùng tìm hiểu về tư tưởng của vị triết học gia, người thầy vĩ đại của thế giới qua những câu danh ngôn để đời của ông nhé.

1. The highest realms of thought are impossible to reach without first attaining an understanding of compassion.
Cnh gii cao nht ca tư duy sẽ không th đt ti được nếu thiếu đi yếu t quan trng đu tiên là s hiu biết v lòng t bi.

2. The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.
Bí mt ca hnh phúc không phi vic tìm kiếm được nhiu hơn mà là vic tăng kh năng hưởng th ít đi.

3. Think not those faithful who praise all thy words and actions; but those who kindly reprove thy faults.
Đừng nghĩ rằng những người chân thành là người ca ngợi những lời nói và hành động của bạn, mà là những người tốt bụng chỉ ra những sai lầm của bạn.

4. Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
Đôi khi bn xây lên bc tường không phi đ xa lánh mi người, mà mun nhìn thy ai là người đ quan tâm ti bn nht đ có th phá v nó.

5. Every action has its pleasures and its price.
Mi hành đng đu có c s tho mãn và cái giá phi tr ca nó.

6. Prefer knowledge to wealth, for the one is transitory, the other perpetual.
S hiu biết đáng giá hơn s giàu có, mt cái là nht thi, cái kia là vĩnh vin.

Ảnh: Athens Insider

7. We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.
Chúng ta d dàng tha th cho mt đa tr s bóng ti; bi kch thc s ca cuc sng là khi con người s ánh sáng.

8. True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.
Trí tu thc s ti khi chúng ta nhn ra rng mình hiu biết ít như thế nào v cuc sng, v bn thân mình và thế gii quanh ta.

9. The easiest and noblest way is not to be crushing others, but to be improving yourself.
Cách d dàng và cao quý nht không phi là chỉ trích người khác mà là tu dưỡng bn thân mình.

10. Be of good cheer about death, and know this of a truth, that no evil can happen to a good man, either in life or after death.
Hãy vui v chào đón cái chết, và hãy biết s tht này, không có điu xu nào có th xy ra vi người tt c khi sng hay sau khi chết.

Thiên Cầm (Tổng hợp và biên dịch)