Mẹ cha cho hình hài, tương lai cho hy vọng

Mẹ cha cho hình hài, tương lai cho hy vọng

Trăm suối nguồn chảy mãi Cho đời những dòng sông Những dòng sông hợp lại Cho xanh những cánh đồng Những cánh đồng trĩu hạt Cho em đầy bát cơm Những trang vở trắng thơm Cho em từng con chữ... Thầy cô cho ...