Thẳm sâu lòng thôi thúc tỉnh cơn mê!

Nghệ thuật 24/06/19, 08:08

Vừa thoáng chốc... đã nửa đời mê tỉnh Tóc pha sương thấm gió cũng phai dần Từ chập chững đến chai sần đôi gót Vẫn chưa lần thôi hết những phân vân...! Hình như sống... hình như là để ...

Ta luyến lưu gì nơi cõi tạm này

Nghệ thuật 23/06/19, 07:53

Ta bỗng thấy trong đời này nhạt nhẽo Muốn tung lên bay giữa đám mây ngàn Trời vô tận, đất thênh thang Sao ở mãi giữa cõi đời nhoi nhỏ? Sao ở mãi giữa nỗi đời lớn nhỏ? Những buồn ...

Mê lạc nơi kiếp người

Nghệ thuật 23/06/19, 06:59

Có một số người, nguồn gốc của họ thật không đơn giản. Họ quá khứ là một vị thần tiên vĩ đại. Vì sứ mệnh mà đến thế gian. Có điều, đến đây rồi, trí ...

Lặng nhìn thế gian

Nghệ thuật 21/06/19, 15:30

Thế gian hôm nay đã biến đổi rất nhiều. Đâu còn giá trị đạo đức, đâu còn kính ngưỡng thần Phật. Giết người, hại mệnh, không điều ác nào không làm. Lặng nhìn thế gian, ...