Hạt cát tiền thân ngủ bến Hằng
Nơi này chợt tỉnh: Hội hoa đăng!
Nghe sông núi ngát từ muôn thuở;
Đất Việt trời Nam, Hương quốc chăng?

Sông núi thơm lừng lẫy
Chùa lên ngôi thành tên;
Cùng Hương giang với Hương Sơn ấy,
Vạn thuở Chùa Hương dấu Phật truyền…

Nghe sông núi ngát từ muôn thuở; đất Việt trời Nam, Hương quốc chăng? (Ảnh minh họa: Read01.com)

Ba nén thắp lên cùng nghi ngút cháy,
Mười tám trăm năm từ mở kỷ nguyên.
Bao nhiêu đời Tổ tiên hương lòng đã thắp,
Nào ta dâng lên cho khói chở niềm tin rộng khắp,
Lời nguyện xa bay. Nguyện cho trời đất cao dày
Núi kia sông nọ chùa này sáng danh.

Ôi Việt Nam Quốc Tự
Mười phương chứng minh!
Nén hương lòng nguyện chúng sinh
Tìm cho thấy Phật nơi mình, từ Tâm?

Nén hương lòng nguyện chúng sinhTìm cho thấy Phật nơi mình, từ Tâm? (Ảnh minh họa: Pinterest)

Chuông Chùa dội mãi dư âm
Đỉnh gươm đao, bến mê lầm sạch không!
Hoa Vô Ưu nở tươi cành Lạc Hồng;
Bánh xe nhật nguyệt thanh bình mở,
Phơi phới đường lên tự hướng Đông.

Hoàng Chương

Xem thêm: