Thơ: Hồn đất

Thơ: Hồn đất

Hừng đông sương mù giăng Xe qua đồng băng băng Thanh thoát và im lắng Hứa một ngày vui chăng? Hít thở căng lồng ngực Khí trong mát không ngừng Xe qua cầu chợt đứng Thấy gì nên phải dừng... Mùa này trông ...

Truyện ngắn: Sới vật

Truyện ngắn: Sới vật

Thuở ấy, tôi học lớp bốn. Vào đúng lúc làng tôi mở hội vật, tôi nhận được một lời thách đấu. Chuyển lời thách đấu là Cu Tèo. Cu Tèo bảo tôi: "Thằng Mẹo nó ...

Thơ: Xuôi bến Tràng An

Thơ: Xuôi bến Tràng An

Đò Chờ đợi bến Tràng An Ngược dòng suối Ngọc, qua hang Vân rồi Rừng che núi, nước in người Lặng thinh phủ Đột một thời đao binh Non cao bát quái lũy thành Suối sâu tám hướng mà ...