Bờ tre mái rạ màu lam phủ, xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…

Bờ tre mái rạ màu lam phủ, xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…

Rả rích từng cơn giọt giọt buồn Đông về gió lạnh với mưa tuôn Từng đàn cò két xuôi sông biển Mấy đám vịt le ngược suối nguồn Luyến nhớ tình quê con nước ngược Tương tư bóng quế ngọn mây suôn Bờ tre mái rạ màu lam phủ Xóm cũ đò ...