Vắt vẻo sương mù dải nắng treo
Từng cơn gió thổi lá bay vèo
Hoe vàng kết thảm nhìn lôi cuốn
Úa đỏ ôm đồi dõi hút theo

Hoe vàng kết thảm nhìn lôi cuốn, úa đỏ ôm đồi dõi hút theo (Ảnh: Pinterest)

Cảnh tượng vào thu người cảm nhận
Nhân sinh tới ngưỡng kẻ ham đèo
Xem đời mọi thứ chẳng ham cầu
Một chỗ ta nằm hết vọng đeo.

Xem đời mọi thứ chẳng ham cầu, một chỗ ta nằm hết vọng đeo. (Ảnh: wattpad.com)

Clip hay: 

videoinfo__video3.dkn.tv||e50961e20__

Ad will display in 09 seconds