Xuân đến quá đỗi bình yên

Xuân đến quá đỗi bình yên

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Một mùa xuân lại tới, trên cành vạn nụ cười

Một mùa xuân lại tới, trên cành vạn nụ cười

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Tết như từ cõi xa

Tết như từ cõi xa

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Những oán hờn và than trách, không mang vào Mùa Xuân

Những oán hờn và than trách, không mang vào Mùa Xuân

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Phút tĩnh lặng trước biển

Phút tĩnh lặng trước biển

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Ngày xuân, ngắm cành mai Mãn Giác

Ngày xuân, ngắm cành mai Mãn Giác

Mãn Giác Thiền sư (1052 – 1096) là một vị cao tăng sống ở thời nhà Lý. Chuyện rằng, trước khi viên tịch, ông đã đọc cho các đệ tử nghe bài kệ (kinh kệ), nguyên tác bằng chữ Hán, ...

Đã thấy đất trời tấu khúc hoan ca

Đã thấy đất trời tấu khúc hoan ca

Mùa Xuân đến thật rồi đấy! Đã thấy hơi thở của Mùa Xuân dần rõ nét giữa đất trời bao la. Đã thấy đất trời đang tấu lên khúc hoan ca: Mùa Xuân đang về! Mùa Xuân đang về! Thoạt ...

Ngày xuân vui khúc tương phùng, chín mọng tầng không

Ngày xuân vui khúc tương phùng, chín mọng tầng không

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt ...

Thời khắc Giao thừa sắp điểm

Thời khắc Giao thừa sắp điểm

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt ...

Kết thúc

Không còn trang để tải