Bên thềm giáng sinh

Nghệ thuật 24/12/17, 20:40

Lại thêm mùa nữa... Giáng Sinh Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu Chúa nơi tim, Chúa trên đầu Miền thăm thẳm vẫn đắm màu yêu thương. Thánh ca rộn giữa giáo đường Ta đi lạc giữa đêm trường ...