Lời tạ ơn khi bão tan…

Lời tạ ơn khi bão tan…

Sáng trong, thanh tịnh, như tờ Đất trời say giấc trẻ thơ nhẹ nhàng Níu chân ngọn gió lang thang Lá non mướt, cũng khẽ khàng giấc thơ. Sáng tinh mơ, mở bất ngờ Bão tan, men nắng vàng tơ ...

Bên thềm giáng sinh

Bên thềm giáng sinh

Lại thêm mùa nữa... Giáng Sinh Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu Chúa nơi tim, Chúa trên đầu Miền thăm thẳm vẫn đắm màu yêu thương. Thánh ca rộn giữa giáo đường Ta đi lạc giữa đêm trường ...