Xòe bàn tay đếm thử: Đời có mấy ngày vui?

Khác 08/08/19, 07:00

Ta cười người hôm trước Thì hôm sau người cười Cuộc đời, vòng luẩn quẩn Tranh đấu cùng khổ đau Xòe bàn tay đếm thử... Đời có mấy ngày vui? Trăm năm qua chớp mắt Mà chìm nổi khóc cười ..!!? Hạnh phúc ...