Chiếc boomerang của lòng tốt

Chiếc boomerang của lòng tốt

Những việc tốt lành bạn làm cho người khác hôm nay, cũng chính là mang lại tốt lành cho bạn trong tương lai. Câu chuyện thứ nhất  Vào một đêm bão tuyết xảy ra tại Texas, nước ...